Ženy a káva: Role ženy na kávových farmách

Foto: International Comunicaffe – Thematic Workshop Women in Coffee to be held at ICO’s 122nd session (17/08/2018)

„Mamce koupím kytku a ženu vezmu na brunch a uděláme si fajn den.“ Říká mi Jirka na středeční poradě, když se bavíme o Mezinárodním dni žen a debata dojde na to, jak ho zpříjemníme našim nejbližším. Záhy si ale také uvědomujeme, že velké díky cítíme k našim věrným Dripiťačkám, které nás na naší kávové cestě podporují a tvoří celkově 75 % našich zákazníků. Nejsou to ale jediné ženy, kterým vděčíme z pohledu kávy. Ženy hrají významnou roli v kávovém řetězci a my jsme se rozhodli jim věnovat sérii krátkých článků, které popisují reálnou situaci a jejich příběhy. A začneme jak jinak než na začátku. Na farmě.

 

Ženy hrají významnou roli v kávovém řetězci a my jsme se rozhodli jim věnovat sérii krátkých článků, které popisují reálnou situaci a jejich příběhy. A začneme jak jinak než na začátku. Na farmě.

 

Jaké postavení mají ženy na kávových farmách?

Při ponoření se hlouběji do tématu zjišťujeme, že aktuálních tvrdých dat, které by nám mohly v číslech přiblížit reálnou situaci není mnoho a z našich osobních zkušeností bychom neradi vyvozovali obecné závěry. Z poslední studie International Trade Center v roce 2008 vyplývá, že ženy jsou na kávových farmách vnímány především jako dělnice a pracovní síla, která má minimální vliv na rozhodování a řízení farem. I přes značné rozdílnosti ve zkoumaných oblastí je jasné, že obecně ženy pracují primárně na polích, ve sběru a třídění zrn. Vykonávají těžkou fyzickou práci, kterou stráví denně až 15h. Zatímco muži v průměru 8h.

 

Tabulka: % zastoupení ženské práce podle činností v kávovém odvětví podle studie ITC z roku 2008.

Činnosti Rozdíly mezi regiony  Běžné
zastoupení
 
Práce na poli

10 – 90

 70

Sběr

20 – 80

70

Obchod

 5 – 50

10

Třídění

20 – 95

 75

Export

0 – 40

10

Ostatní

5 – 35

20

 

Je to u nás představitelné? Ne. Musíme ale pochopit socioekonomický kontext v rozvíjejících se zemích. Pojítkem mezi prakticky všemi oblasti je pohled na ženu jako na vykonavatele těžké práce jak na poli, tak v domácnosti. To zapříčiňuje nedostatek prostoru pro jejich vzdělání, přístup k informacím, zdravotní péče a nezřídka se stávají i terčem sexuálních útoků. V kombinaci se zákazem vlastnění půdy ženou, který donedávna platil v řadě zemí subsaharské Afriky, je pro ženu prakticky nereálné se v hierarchii řízení farmy posunout či kompletně obživu změnit. Změna obživy je v některých regionech nereálná ale i pro muže. V Timoru-Leste tvoří 70 % celkového exportu káva, proto jsou obyvatelé na kvalitě úrody existenčně závislí.

 

Foto: The Local Africa News – The Most Dangerous Cup of Coffee in the World

 

S novými generacemi přichází i nový „drive“ mladých žen, které se s nepřízní faktorů perou a snaží se překonat zakořeněné kulturní i tržní překážky.

 

Změna vnímání ženské role v kávových regionech

Situace se ale postupně mění. S novými generacemi přichází i nový „drive“ mladých žen, které se s nepřízní faktorů perou a snaží se překonat zakořeněné kulturní i tržní překážky. V tom jim pomáhají organizace, sdružení, asociace, například IWCA (International Women’s Coffee Alliance), zaštiťující programy a na spoustě míst i samotní farmáři. Díky této pomoci mohou ženy postupně vlastnit pozemky, vzdělávat se a získávat od partnerů v rámci fairtradu a lokálních pražíren potřebné know-how a prostředky.

 

Jak můžeme situaci na farmách ovlivnit my sami

V neposlední řadě, jsme to také my jako nákupčí, zákazníci, milovníci kávy, kteří rozhodují, do jakých regionů a farem prostředky proudí a jsme tak schopni svým nákupem podpořit tam, kde to má smysl. Nás proto moc těší, že v naší nabídce máme možnost mít dvě kávy, které pocházejí výhradně, Bio Guatemala Huehuetenango, nebo alespoň částečně, Bio Congo Lake Kivu#2, z ženských farem a můžeme tak napřímo podporovat osobnostní růst žen v potřebných regionech.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.